Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sản phẩm bảo hiểm dành cho phụ nữ
tuần 5 fubon
(TBTCO) - Hơn 4 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Fubon Life Việt Nam không ngừng nỗ lực xây dựng chuỗi sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hoàn chỉnh và chuyên sâu tới người dân Việt Nam với mong muốn gia đình và trẻ thơ được bảo vệ từ nguồn lực tài chính của ngành bảo hiểm nhân thọ.
sản phẩm phụ nữ mang thai
(TBTCVN) - Thời gian qua, sản phẩm bảo hiểm dành cho phụ nữ mang thai ít được quan tâm bởi đây là nhóm sản phẩm có độ rủi ro cao, tuy nhiên gần đây, nhiều “tân binh” bảo hiểm nhân thọ bắt đầu nghiên cứu, phát triển sản phẩm dành riêng cho nhóm đối tượng này và kỳ vọng gia tăng thị phần, doanh thu.