Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sản phẩm chăm sóc sức khỏe
thực phẩm chức năng
(TBTCO) - Thị trường thực phẩm chức năng (TPCN) Việt Nam đang trở thành “miếng bánh” hấp dẫn với doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước. Tuy nhiên, thị trường này đang bị thả nổi. Nhiều hàng giả, hàng kém chất lượng được quảng cáo “thổi phồng” về tính năng sản phẩm, trong khi quản lý khá lỏng lẻo.