Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sản phẩm công nghệ thông tin
sk
(TBTCO) - Trong đó, bao gồm 52 sản phẩm phần mềm và 15 dịch vụ công nghệ thông tin xuất sắc đã được vinh danh và công nhận danh hiệu Sao khuê năm 2015.
cntt
(TBTCO) - Thông tư 15/2014/TT-BTTTT không đưa ra các quy định quản lý mới cũng như đưa thêm các thủ tục khác về xuất nhập khẩu và việc thực hiện Thông tư này không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của các doanh nghiệp.
sao khue
(TBTCO) - 46 sản phẩm phần mềm và 24 dịch vụ công nghệ thông tin xuất sắc đã được vinh danh và công nhận danh hiệu Sao khuê năm 2014, tại lễ tổ chức sáng nay tại Hà Nội.