Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sản phẩm đặc trưng
hoi
(TBTCO) - Năm nay, Lục Ngạn phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tổ chức đồng thời các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch tại TP. Hà Nội và Bắc Giang để tương tác, kết nối với Hội chợ tại Lục Ngạn.
Các doanh nghiệp được trao quyết định và chứng nhận sản phẩm đặc trưng
(TBTCO) - “Danang Value” nhằm công nhận, tôn vinh những sản phẩm thương mại mang nét đặc trưng của Đà Nẵng, khuyến khích phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả thương mại của các sản phẩm, đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách du lịch trong và ngoài nước.