Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sản phẩm loa Bose
(TBTCO) - Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công thương vừa thông báo hiện còn 41/106 sản phẩm loa của Công ty Bose Corporation (Bose) thuộc phạm vi thu hồi chưa thu hồi được. Cụ thể trong số đó có 15 sản phẩm đã bán cho người tiêu dùng, 26 sản phẩm còn trong chuỗi cung ứng của Bose.