Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sản phẩm ngân hàng -bảo hiểm
(TBTCO) - Mới đây tại New York, Hoa Kỳ, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, BIDV, BIC và Tập đoàn MetLife Inc. (MetLife) đã ký kết Hợp đồng liên doanh thành lập Cty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife.