Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sản phẩm phái sinh
chứng khoán phái sinh
(TBTCO) - Sau 17 năm, thị trường chứng khoán (TTCK) đã có nhiều bước phát triển và bắt đầu đi vào chiều sâu. Do đó, việc ra đời TTCK phái sinh (TTCKPS) là một mảnh ghép cần thiết, chín muồi để hoàn thiện bức tranh tổng thể về cấu trúc của TTCK Việt Nam.
SSI
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp hai giấy phép chứng nhận Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh (CKPS) cho các hoạt động môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư CKPS và chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán CKPS.
bao
(TBTCO) - Sáng ngày 6/1, tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Khoa Tài chính đã tổ chức hội thảo “Triển khai sản phẩm phái sinh ở Việt Nam - những thách thức và chính sách" nhằm đóng góp ý kiến giúp cơ quan chức năng triển khai thành công các sản phẩm chứng khoán phái sinh sắp tới.
cơ chế tạo lập thị trường chứng khoán phái sinh
(TBTCO) - “Cơ chế tạo lập thị trường có thể sẽ được áp dụng ngay khi khai trương thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh”, Phó Tổng giám đốc Sở GDCK Hà Nội (HNX) Nguyễn Anh Phong cho biết tại hội thảo hệ thống tạo lập thị trường cho TTCK phái sinh do HNX vừa tổ chức.
chứng khoán phái sinh
(TBTCO) - Sáng nay (16/3/2016), Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã phối hợp tổ chức công bố mô hình, kế hoạch phát triển hệ thống giao dịch và hệ thống thanh toán bù trừ chứng khoán phái sinh (CKPS).
chung khoan phai sinh
(TBTCO) - Trong khuôn khổ các chương trình hợp tác về thị trường phái sinh, ngày 6/11, Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Phái sinh Malaysia đã phối hợp tổ chức Hội thảo kinh nghiệm chuẩn bị tham gia thị trường chứng khoán phái sinh cho các thành viên thị trường.
chung khoan phai sinh
(TBTCO) - Ngày 25/9, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức Hội thảo chứng khoán phái sinh dành cho nhà báo nhằm chia sẻ các nội dung về chứng khoán phái sinh và việc quản lý, tổ chức, vận hành thị trường chứng khoán phái sinh trong thời gian tới.
chung khoan phai sinh
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) đang được cơ quan quản lý cũng như các thành viên thị trường nỗ lực triển khai để kịp lộ trình ra đời. Trong đó, mục tiêu cao nhất trong giai đoạn đầu của thị trường này là đảm bảo chức năng phòng ngừa rủi ro cho cả thị trường và nhà đầu tư.
chứng khoán phái sinh
(TBTCO) - Hiện UBCKNN đang hoàn chỉnh dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định về chứng khoán phái sinh. Việc xây dựng dự thảo này được thực hiện song song với quá trình xây dựng Nghị định để đảm bảo tính thực thi của văn bản. Dự kiến, UBCKNN sẽ trình Bộ dự thảo Thông tư hướng dẫn trong quý III/2015.