Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sản phẩm phần mềm
sao khuê
(TBTCO) - 10 sản phẩm và dịch vụ được công nhận Top 10 Sao Khuê 2016 đem lại doanh thu tổng cộng 240 triệu USD, tương đương tới 17% tổng doanh thu của ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam.
(TBTCO) - Trong khi DN nước ngoài hướng đến những sản phẩm phần mềm có quy mô lớn thì DN Việt đã biết tận dụng lợi thế và dần chiếm lĩnh phân khúc thị trường nhỏ lẻ.