Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sản phẩm sữa mới
giá sữa
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, 4 sản phẩm sữa mới được công bố giá bình ổn là của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) và Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến - nhà phân phối của Mead Johnson Việt Nam.
Công bố giá trần 4 sản phẩm sữa mới của Nestle
(TBTCO) - Hôm nay (25/8), Bộ Tài chính đã công bố giá trần bán buôn và bán lẻ 4 sản phẩm sữa mới đăng ký của Công ty TNHH Nestle Việt Nam, thực hiện từ ngày 1/9/2014.