Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sản phẩm thực phẩm an toàn.
ket noi tieu thu nong san
(TBTCO) - Những hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm đã góp phần hình thành chuỗi cung ứng giữa nhà sản xuất và nhà phân phối, vừa hỗ trợ tiêu thụ, vừa giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm thực phẩm an toàn.