Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sản xuất điện 10 tháng
san xuat dien
(TBTCO) - Đại diện Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công thương) cho biết, với con số dự kiến tăng trưởng 11,6%, thì khả năng cung cấp điện cho cả năm 2015 sẽ cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu, nhập khẩu điện sẽ giảm.