Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sản xuất lúa gạo
lúa gạo
(TBTCO) - Chính phủ Thái Lan vừa thông qua gói hỗ trợ tài chính 97,95 tỷ baht (2,947 tỷ USD) cho ngành sản xuất lúa gạo trong niên vụ 2018 - 2019.
thu hoạch lúa
(TBTCO) - El Nino đã và đang đe dọa tới sản xuất của nhiều tỉnh trọng điểm về lúa hàng hóa xuất khẩu. Tuy nhiên, bên cạnh những thách thức, El Nino lại giúp giá lúa trong có xu hướng tăng mạnh, có lợi cho nông dân.
thuong nhat phát trien lua gao
(TBTCO) - Thương nhân được vay vốn, hỗ trợ lãi suất khi vay vốn để đầu tư ứng trước tiền mua thóc giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các khoản đầu tư khác phục vụ sản xuất lúa trong vùng nguyên liệu; mua và tạm trữ thóc,...