Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sản xuất phục hồi
sản xuất kinh doanh
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2015, thu ngân sách tuy chỉ đạt xấp xỉ một nửa kế hoạch năm nhưng vẫn tăng 6% so cùng kỳ năm 2014. Kết quả này có được nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động sản xuất – kinh doanh và các giải pháp chống thất thu hiệu quả của ngành Tài chính.
PMI tháng 9
(TBTCO) - Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) toàn phần được điều chỉnh theo mùa - một chỉ số tổng hợp được tạo ra nhằm khái quát các điều kiện hoạt động của ngành sản xuất - trong tháng 9 đã tăng trở lại, đạt kết quả tốt nhất kể từ tháng 4/2011, theo thông tin từ Ngân hàng HSBC tại Việt Nam.