Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sản xuất tivi
(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Công thương, sản xuất công nghiệp tháng 12/2013 tăng 7% so với cùng kỳ. Với mức tăng trưởng này đã đưa mức tăng trưởng chung cả Quý IV tăng 10,1%, cao nhất so với các Quý trước đó.