Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sang tải
TT
(TBTCO) - Văn phòng Sáng tạo mới được Nhà Trắng thành lập có nhiệm vụ tìm cách điều hành Chính phủ Liên bang giống như một doanh nghiệp để hoạt động hiệu quả hơn.
Hải quan Lạng Sơn được sang tải vận chuyển hàng hóa để tái xuất
(TBTCO) - Hải quan tỉnh Lạng Sơn được phép đưa hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất vào các địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa đã được công nhận và bãi tập kết nằm trong khu vực cửa khẩu để giám sát, sang tải, vận chuyển đến các cửa khẩu phụ, điểm thông quan để tái xuất.