Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Sao Khuê 2014
sao khue
(TBTCO) - 46 sản phẩm phần mềm và 24 dịch vụ công nghệ thông tin xuất sắc đã được vinh danh và công nhận danh hiệu Sao khuê năm 2014, tại lễ tổ chức sáng nay tại Hà Nội.
(TBTCO) - Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) vừa chính thức khởi động Chương trình bình chọn, xếp hạng và công nhận Danh hiệu Sao Khuê năm 2014. Lễ công bố và trao Danh hiệu Sao Khuê 2014 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 4/2014.