Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sáp nhập công ty chứng khoán
SHS
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố Giấy phép điều chỉnh việc sáp nhập Công ty CP Chứng khoán SHB (SHBS) vào Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS). Đây là cặp sáp nhập đầu tiên giữa hai công ty chứng khoán (CTCK), sau 4 cặp hợp nhất trước đó.
bvsc
(TBTCO) - Ngày 18/8/2016, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã được Ban tổ chức Diễn đàn M&A 2016 tiếp tục trao giải thưởng “Công ty chứng khoán tiêu biểu và tốt nhất- hạng mục tư vấn hợp nhất sáp nhập”.
công ty chứng khoán
(TBTCO) - “Cuộc đua margin” là điểm cạnh tranh mang tính quyết định với các CTCK có tham vọng thị phần. Hậu Thông tư 36, cuộc đua còn khắc nghiệt hơn. Do vậy, khi “vốn chống lưng” từ NHTM kém dồi dào, CTCK muốn cạnh tranh margin buộc phải “tự bơi” và hợp nhất, sáp nhập không phải là một cách tồi.