Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sáp nhập PG bank
vietinbank
(TBTCO) - Ngày 22/5/2015 tại Hà Nội, diễn ra lễ ký kết hồ sơ sáp nhập PG Bank vào VietinBank và thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa VietinBank và Petrolimex.