Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sắp xếp
trường học
(TBTCO) - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2018 - 2021, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập, tương ứng với 67 đơn vị và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tương ứng với 2.276 biên chế so với năm 2015.
chỉ đạo điều hành
(TBTCO) - Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019; kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; quy định chặt việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; ...
hành chính xã phường
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.
tiểu học
(TBTCO) - Từ năm 2019 - 2025, tỉnh Ninh Thuận sẽ sắp xếp lại các trường học trên địa bàn, dự kiến sẽ giảm 20 trường tiểu học và trung học cơ sở (THCS), 3 trường mầm non.
khoa học
(TBTCO) - UBND tỉnh Bắc Kạn sẽ xây dựng phương án đổi mới cho các tổ chức khoa học - công nghệ công lập theo hướng giao quyền tự chủ và đẩy mạnh xã hội hóa.
dạy nghề
(TBTCO) - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) cho biết, đối với đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) trực thuộc, sẽ rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong các ĐVSN theo hướng tinh gọn. Theo đó, trong năm nay Bộ sẽ giảm ít nhất 105 đầu mối cấp phòng và tương đương.
đơn vị sự nghiệp
(TBTCO) - UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, số lượng tinh giản biên chế từ năm 2015 đến hết năm 2018 là 1.216 người, đạt tỷ lệ 3,9%.
Thuế TP.HCM
(TBTCO) - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác sắp xếp bộ máy hoạt động theo Quyết định số 320/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, chính thức hoạt động theo cơ cấu tổ chức mới kể từ tháng 5/2019.
chi cục thuế khu vực nam thanh
(TBTCO) - Ông Nguyễn Đình Tự - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Nam Thanh (Hải Dương) cho biết, sau hơn 4 tháng Chi cục Thuế khu vực Nam Thanh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Chi cục Thuế Nam Sách và Chi cục Thuế Thanh Hà, số hộ kinh doanh đưa vào diện quản lý thuế tăng hơn 100 hộ.