Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Nông lâm trường
(TBTCO) - Quá trình sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết 30 đã đạt nhiều kết quả nổi bật như minh bạch tài chính, tăng thu hút đầu tư; sắp xếp người lao động, góp phần ổn định chính trị, xã hội.
Cao su
(TBTCO) - Tại Đắk Lắk, việc sắp xếp, cổ phần hóa của các công ty nông, lâm nghiệp đang được triển khai theo kế hoạch tiến độ đề ra. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc và cần hỗ trợ về chính sách của Chính phủ để sớm hoàn thành.
Lâm nghiệp
(TBTCO) - UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt đề án sắp xếp đổi mới 3 công ty TNHH một thành viên (TNHH MTV) lâm nghiệp Sông Kôn, Quy Nhơn và Hà Thanh. Sau sắp xếp, các công ty đã sớm ổn định, hoạt động có hiệu quả, tạo sự chuyển biến căn bản về phương thức tổ chức quản lý và quản trị kinh doanh.
Bộ NN&PTNT
(TBTCO) - Đến nay, quá trình sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp đã diễn ra rất tích cực, đạt 62,5% kế hoạch. Năm 2019, Bộ NN&PTNT dự kiến hoàn thành sắp xếp 69 công ty theo mô hình mới và năm 2020 cơ bản hoàn thành công tác này.
Tái cơ cấu DNNN
(TBTCO) - Năm 2018, công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DN nhà nước (DNNN) của Bộ NN&PTNT đã đạt được kết quả đáng kể. Bộ này cũng phấn đấu trong quý I/2019 sẽ hoàn thành quyết toán vốn lần 2 tại 3 tổng công ty.
mph
(TBTCVN) - Sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (DN) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) làm đại diện chủ sở hữu là nhiệm vụ quan trọng, nhưng cũng đầy khó khăn thách thức đối với bộ này.
Nông lâm trường
(TBTCO) - "Cơ hội tái sinh” là cụm từ được Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhắc tới khi nói về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) năm 2017 của bộ này. Bên cạnh kết quả nhất định, thì công tác cổ phần hóa, thoái vốn, sắp xếp lại hoạt động tại các DNNN ngành Nông nghiệp vẫn rất ngổn ngang.
Nông lâm trường
(TBTCO) - Năm 2017, Bộ NN&PTNT cổ phần hóa thành công 12 tổng công ty. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển các công ty nông, lâm nghiệp cho 40 địa phương, đơn vị. Năm 2018, bộ na tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các DN nông nghiệp, công ty nông, lâm nghà
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ
(TBTCO) - Sáng 28/10 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp giai đoạn 2015 - 2017.