Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Sắp xếp lại nhà
đất đai
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) khi bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải thực hiện theo hình thức đấu giá.
nhà đất công
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện di dời các hộ gia đình, cá nhân ra khỏi khuôn viên cơ sở nhà, đất để cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng đúng mục đích, phải thực hiện theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP (Nghị định 167).
nhà đất
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, khi thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, các bộ, cơ quan trung ương phải gửi xin ý kiến của địa phương (nơi có cơ sở nhà, đất). Địa phương căn cứ vào quy hoạch của mình để tham gia ý kiến cụ thể đối với từng cơ sở nhà, đất nêu trên.
Đài tiếng nói Việt nam
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Cơ quan Thường trú Khu vực Tây Nguyên của Đài Tiếng nói Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Quyết định số 09/2007/QĐ- TTg (QĐ 09) của Thủ tướng Chính phủ..
sắp xếp nhà, đất, địa bàn Hà Nội
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có ý kiến về việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn Hà Nội, cụ thể là cơ sở nhà, đất tại ngách 2, ngõ 200, phường Bồ Đề, quận Long Biên của Tổng công ty Hàng không Việt Nam- Vietnam Airline.
VNPT
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Kạn, Lào Cai và Kiên Giang theo Quyết định số 09/2007/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.
KBNN Hải Phòng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ra quyết định về việc điều chuyển nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Phòng theo Quyết định số 09/2007/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Cục thuế tỉnh Quảng Bình
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có ý kiến về việc sắp xếp lại nhà, đất của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình theo Quyết định số 09/2007/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.
di dời
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn kinh tế nhà nước về xử lý việc di dời hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà, đất.