Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sắp xếp nhà
đất quảng bình
(TBTCO) - Theo UBND tỉnh Quảng Bình, việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan đến đất rừng sản xuất của các đơn vị sự nghiệp và công ty nông, lâm trường có trên 50% vốn nhà nước thực hiện các dự án thu hút đầu tư.
nhà đất
(TBTCO) - Theo báo cáo của Chính phủ gửi đến Quốc hội, đến thời điểm hiện nay, trung ương đã phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý 10.359 cơ sở, nhà đất của 38 bộ, ngành, cơ quan trung ương.
dạy nghề
(TBTCO) - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết, Bộ đã hoàn thành 100% việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước.
Quảng Ngãi
(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa đưa ra phương án xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, nhà công sản thuộc tỉnh quản lý.
cục thuế sóc trăng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có quyết định về việc điều chuyển nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Cục Thuế Sóc Trăng theo Quyết định số 09/2007/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.
xe ô tô công
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết đang xây dựng Quyết định thay thế Quyết định 32/2015/QĐ-TTg, trong đó sửa đổi định mức xe ô tô công theo hướng đến năm 2020 giảm khoảng 30-50% số lượng xe đang được trang bị cho các bộ, ngành, địa phương, trừ đơn vị thuộc miền núi, hải đảo, đặc biệt khó khăn.
Cục Thuế thành phố Cần Thơ
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ra quyết định về việc điều chuyển nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Cục Thuế thành phố Cần Thơ, theo Quyết định số 09/2007/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.
bộ quốc phòng
(TBTCO) - Quy định này được đưa ra trong dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc sắp xếp nhà, đất và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ công tác này tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
dat
(TBTCO) - Toàn bộ số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại đơn vị quốc phòng theo quy định được nộp vào tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước do Bộ Quốc phòng làm chủ tài khoản.