Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước
Quảng Ngãi
(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa đưa ra phương án xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, nhà công sản thuộc tỉnh quản lý.
cục thuế sóc trăng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có quyết định về việc điều chuyển nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Cục Thuế Sóc Trăng theo Quyết định số 09/2007/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Cục Thuế thành phố Cần Thơ
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ra quyết định về việc điều chuyển nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Cục Thuế thành phố Cần Thơ, theo Quyết định số 09/2007/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.
sắp xếp nhà đất
(TBTCO) - Theo đánh giá của Bộ Tài chính, sau hơn 6 năm thực hiện việc sắp xếp lại nhà, đất trên địa bàn cả nước, theo Quyết định số 09/2007/QĐ- TTg (Quyết định 09) của Thủ tướng Chính phủ, công tác sắp xếp lại đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra.
(TBTCO) - Đây là nội dung chủ đạo của Hội nghị sơ kết tình hình sắp xếp nhà, đất và tổng kết 5 năm xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước đang được Bộ Tài chính tổ chức tại cả 3 miền miền Bắc (TP. Hải Phòng), miền Trung (Đà Nẵng), miền Nam (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu).