Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Sarah Jessica Parker
10 chiến dịch quảng cáo cùng siêu sao nhưng thất bát nhất
(TBTCO) - Việc trả tiền cho người nổi tiếng để quảng bá sản phẩm đã trở nên quá đỗi quen thuộc đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu chọn không đúng người sẽ rất nguy hiểm cho công việc kinh doanh. Đôi khi, có những hợp tác không thành công, và doanh nghiệp phải chịu mất một khoản lớn doanh thu.