Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sạt lở đê điều
sạt lở đê điều
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa trích dự phòng ngân sách cấp thành phố năm 2016 với số tiền 94,13 tỷ đồng để thực hiện 9 công trình xử lý sạt lở đê điều, thủy lợi trên địa bàn.
ha noi
(TBTCO) - Theo tin từ UBND TP. Hà Nội, Thành phố sẽ trích 141,31 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp thành phố để thực hiện các công trình xử lý sạt lở đê điều, thủy lợi tại huyện Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Quốc Oai.