Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Saudi Arabila
OPEC không có khả năng một mình nâng giá dầu thế giới
(TBTCO) - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ không thể một mình gánh vác trách nhiệm để vực dậy giá dầu, Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia cho biết trên cương vị là một trong những thành viên sáng lập OPEC.