Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa SBA
dd
(TBTCO) - Công ty cổ phần Sông Ba (mã Ck SBA) vừa thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2018, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2019.
td
(TBTCO) - Công ty CP Sông Ba (mã Ck SBA) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2018. Theo đó, trong quý I, SBA ghi nhận doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 80,5 tỷ đồng và 39 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch doanh thu và 33% kế hoạch lợi nhuận.
sba
(TBTCO) - CtyCP Sông Ba (mã Ck SBA) vừa công bố kế hoạch kinh doanh quý III/2015 với chỉ tiêu doanh thu 45 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 9,6 tỷ đồng; EPS 159 đồng/CP.
co phieu sba
(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng đầu năm 2014, lợi nhuận sau thuế của SBA đạt mức 41,9 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước.
sba
(TBTCO) - SBA vừa công bố kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, doanh thu đạt mức 72,5 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt mức 16 tỷ đồng tăng mạnh so với cùng kỳ.
sba
(TBTCO) - Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HSX) vừa có quyết định số 385/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Cty CP Sông Ba (MCK SBA) được niêm yết bổ sung 8 triệu cổ phiếu.