Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa SBT
tt
(TBTCO) - Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (mã Ck SBT) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
stb
(TBTCO) - Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã Ck SBT) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi nhằm tái cấu trúc tài chính.
tcbh
(TBTCO) - Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã Ck SBT) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.
tt
(TBTCO) - Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã ck SBT) vừa thông qua phương án bán toàn bộ hơn 61,6 triệu cổ phiếu quỹ nhằm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành và cơ cấu lại nguồn vốn.
dd
(TBTCO) - Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công – Biên Hòa (mã Ck SBT) vừa công bố thông tin nghị quyết của hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có chuyển đổi.
mia
(TBTCO) - Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã Ck SBT) vừa được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành gần 29,73 triệu cổ phần trả cổ tức niên độ tài chính 2016 - 2017, tương đương 6% số lượng cổ phần đang lưu hành với tổng giá trị phát hành đạt hơn 297 tỷ đồng.
tt
(TBTCO) - Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu có liên quan đến cổ đông nội bộ. Theo đó, bà Đặng Huỳnh Ức My, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa (Mã Ck SBT) sẽ đăng ký mua 12 triệu cổ phiếu SBT nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.
sbt
(TBTCO) - Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa (mã Ck SBT) thông báo, bà Đặng Huỳnh Ức My – thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đăng ký mua khớp lệnh 20 triệu cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 17/10 đến ngày 15/11.
bh
(TBTCO) - Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (mã Ck SBT) vừa công bố thông tin về giao dịch của cổ phiếu có liên quan đến cổ đông nội bộ. Theo đó, bà Trần Quế Trang - Phó Tổng giám đốc thường trực SBT đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu SBT, từ ngày 4/9 đến 3/10 theo phương thức khớp lệnh.