Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa SCIC
TIIDC
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 4/5 tới, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá trọn lô để thoái vốn 1.143.633 cổ phần sở hữu tại Công CP Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa (TIIDC), tương đương hơn 11,4 tỷ đồng theo mệnh giá.
HND
(TBTCO) - Ngày 22/4, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX), Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá trọn lô để thoái vốn 45 triệu cổ phần sở hữu tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (HND), tương đương 450 tỷ đồng theo mệnh giá.
SCIC
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã bán đấu giá thoái vốn thành công 100% số cổ phần sở hữu tại Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 (CIENCO 5). Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 342 tỷ đồng.
SCIC ủng hộ chống dịch Covid-19
(TBTCO) - Hưởng ứng cuộc phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, ngày 20/3/2020, tại Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã trao ủng hộ số tiền 2 tỷ đồng, góp phần chung tay phòng, chống dịch Covid-19.
CIENCO5
(TBTCO) - Ngày 20/3, tại HNX, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá trọn lô để thoái vốn số cổ phần sở hữu tại CIENCO5, gồm 17.560.000 cổ phần (175,6 tỷ đồng theo mệnh giá), tương đương 40% vốn điều lệ, với giá khởi điểm 19.300 đồng/cổ phần.
ci
(TBTCO) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa thông báo bán đấu giá toàn bộ 17,56 triệu cổ phần nắm giữ tại Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 5 (Cienco 5).
HEJ
(TBTCO) - SCIC đã bán hết 100% cổ phần chào bán tại HEJ cho 1 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân 86.100 đồng/cổ phần, cao gấp 3,2 lần mức giá khởi điểm. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 185 tỷ đồng.
nhiệt điện quảng ninh
(TBTCO) - Ngày 5/12, tại HNX, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vồn Nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá thoái vốn số cổ phần sở hữu tại Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh, gồm 51.401.089 cổ phần (hơn 514 tỷ đồng theo mệnh giá), tương đương 11,42% vốn điều lệ, với mức giá khởi điểm 23.800 đồng/cổ phần.
ct
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 10,2 triệu cổ phần của Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nắm giữ, với mức giá khởi điểm là 19.400 đồng/cổ phần.