Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa SCIC
bộ-xây-dựng-chuyển-giao-4-tổng-công-ty-về-scic.jpg
(TBTCO) - Thực hiện Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã thực hiện chuyển giao 4 tổng công ty về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
cn
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố kết quả chào bán cạnh tranh cả lô hơn 4,9 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang với giá khởi 10.000 đồng (tương ứng 97,42% vốn điều lệ) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nắm giữ.
 Dự án hạ tầng đường bộ là một trong các lĩnh vực mà SCIC ưu tiên đầu tư.
(TBTCVN) - Là một trong các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (KDNTW), tính tới nay, Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã có tới 17 chi bộ trực thuộc với 157 đảng viên.
Đại hội đảng bộ SCIC
(TBTCO) - Khi triển khai thực hiện Chiến lược phát triển SCIC giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, SCIC sẽ chuyển trọng tâm nhiệm vụ sang đầu tư kinh doanh vốn, hướng tới mục tiêu trở thành “Nhà đầu tư của Chính phủ”.
nhiệt điện hải phòng
(TBTCO) - Ngày 18/6 tới, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá trọn lô để thoái vốn 45.000.000 cổ phần sở hữu tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (mã Ck HND), tương đương 450 tỷ đồng theo mệnh giá.
TIIDC
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 4/5 tới, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá trọn lô để thoái vốn 1.143.633 cổ phần sở hữu tại Công CP Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa (TIIDC), tương đương hơn 11,4 tỷ đồng theo mệnh giá.
HND
(TBTCO) - Ngày 22/4, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX), Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá trọn lô để thoái vốn 45 triệu cổ phần sở hữu tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (HND), tương đương 450 tỷ đồng theo mệnh giá.
SCIC
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã bán đấu giá thoái vốn thành công 100% số cổ phần sở hữu tại Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 (CIENCO 5). Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 342 tỷ đồng.
SCIC ủng hộ chống dịch Covid-19
(TBTCO) - Hưởng ứng cuộc phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, ngày 20/3/2020, tại Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã trao ủng hộ số tiền 2 tỷ đồng, góp phần chung tay phòng, chống dịch Covid-19.