Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa SCL
HNX
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 15/5 và ngày 18/5, hai cổ phiếu CT6 và SCL sẽ lần lượt hủy niêm yết trên sàn HNX và chuyển sang giao dịch trên UPCoM. Đây là 2 cổ phiếu đều niêm yết trên HXN từ năm 2020 và phải chuyển sang giao dịch UPCoM vì lỗ 3 năm liên tiếp.
scl
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cấp giấy chứng nhận chào bán hơn 4,8 triệu cổ phiếu ra công chúng cho Công ty CP Sông Đà Cao Cường (mã Ck SCL).
(TBTCO) - Cty CP Sông Đà Cao Cường trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền mặt; Cty CP Công trình giao thông Đồng Nai thông báo lịch trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt; Cty CP Khoáng sản Na Rì Hamico thông báo lịch trả cổ tức 2010 bằng cổ phiếu.