Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa SD6
ck
(TBTCO) - CtyCP Công trình 6; CtyCP Kim Khí Tp. Hồ Chí Minh; CtyCP Sông Đà 6 thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
ban tin chung khoan tuan - truoc gio mo cua
(TBTCO) - “Điều quan trọng không phải là bạn kiếm đựơc bao nhiêu tiền mà là giữ được bao nhiêu tiền và số tiền đó đã sinh sôi nảy nở như thế nào…” Robert Kiyosaki
(TBTCO) - CtyCP Sông Đà 6 (SD6) vừa có thông báo mời họp cổ đông bất thường, để thông qua việc tăng vốn điều lệ từ hơn 192,2 tỷ đồng lên hơn 347,7 tỷ đồng theo hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ cho Tổng công ty Sông Đà và sử dụng số tiền thu được.