Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa SDNS
kb
(TBTCVN) - Cũng như các đơn vị trong toàn hệ thống, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Bình triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) từ tháng 2/2018.
hop
(TBTCVN) - Từ nhiều năm nay, công tác kiểm soát chi (KSC) luôn được Kho bạc Nhà nước (KBNN) đặt hàng đầu vì công tác này liên quan đến tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS).
Toàn cảnh Hội thảo về Đổi mới chức năng quản lý kho bạc được KBNN phối hợp với Ngân hàng Thế giới
(TBTCVN) - Ông Tạ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, toàn hệ thống đã có những bước phát triển vượt bậc theo hướng cải cách và hiện đại hóa trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.
Hoạt động giao dịch tại KBNN Hưng Yên.
(TBTCVN) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang đi đến chặng cuối cùng của hành trình tiến tới kho bạc điện tử vào năm 2020.
kbnn
(TBTCVN) - Nhiều năm trở lại đây, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã nỗ lực cải cách công tác kiểm soát chi (KSC) nguồn vốn ngân sách, đem lại nhiều thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS).
kb
(TBTCVN) - Năm 2013, Kho bạc Nhà nước (KBNN) thực hiện kiểm soát cam kết chi (CKC) ngân sách nhà nước (NSNN).
Khách hàng đang tra cứu thông tin tại KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Hạnh Thảo
(TBTCVN) - Cũng như các đơn vị trong toàn hệ thống, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) từ tháng 3/2018.
Công chức KBNN Hải Dương đang trao đổi nghiệp vụ để tránh những rủi ro có thể xảy đến
(TBTCVN) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang bước vào năm cuối để hoàn thành Chiến lược phát triển đến năm 2020.
kb
(TBTCVN) - Khi một số đơn vị Kho bạc Nhà nước (KBNN) còn đang gặp khó khăn trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) thì KBNN Hưng Yên, với cách làm riêng của mình, đã triển khai đến được tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS) cấp xã.