Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sẽ tạm ngừng giao dịch từ 10/4/2015
sach
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa có quyết định chính thức tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của CtyCP Sách Thiết bị Trường học Hà Tĩnh ( mã Ck HBE) kể từ ngày 10/4/2015.