Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Sentix
euro
(TBTCO) - Kết quả khảo sát của Sentix công bố ngày 10/8 cho thấy, niềm tin của các nhà đầu tư tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu đã tăng tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 8/2020, song khu vực này vẫn đang trong tình trạng suy thoái trong quý thứ ba do ảnh hưởng của dịch COVID-19.