Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sếp hạng
(TBTCO) - Tập đoàn tư vấn của Mỹ, Boston Consulting Group (BCG), mới đây đã bình chọn Apple là công ty cải tiến nhất trên thế giới. Tuy nhiên, kết quả này lại khá trái ngược với xếp hạng của tạp chí Forbes khi mà Apple chỉ xếp thứ 79.