Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sesp 2014
sesp
(TBTCO) - 7 mô hình doanh nghiệp xã hội (DNXH) sáng tạo năm 2014 vừa được Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) lựa chọn hỗ trợ thông qua chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Xã hội (SESP) năm 2014. Lễ công bố và giao lưu DNXH năm 2014 được tổ chức ngày 18/12, tại Hà Nội.