Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Shark Liên
song duong
(TBTCO) - Không có sự cố về an toàn, tiết kiệm tối đa nhân lực, là nhà máy nước sạch lớn nhất miền Bắc, về đích sớm 16 tháng... là những kỷ lục mà Nhà máy Nước mặt Sông Đuống, do Shark Liên đảm nhận vai trò Chủ tịch HĐQT, đã xác lập.