Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Sharklet mới xuất xưởng của Tập đoàn Airbus (Châu Âu)
jestar pacific
(TBTCO) - Hiện Jetstar Pacific cũng đã đăng ký quốc tịch cho tàu bay tại Việt Nam với số hiệu VN-A561, đây là chiếc máy bay mới nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay.