Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa siết chặt
eu
(TBTCO) - Bộ trưởng tài chính các nước khu vực đồng Euro (Eurozone) chủ trương sẽ không siết chặt chi tiêu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp diễn tại châu lục này, đồng thời nhấn mạnh đến nhiệm vụ của các nước trong khu vực là giải quyết vấn đề nợ công tăng cao.
thuytr sản
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa yêu cầu các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc chủ động liên hệ với khách hàng/nhà nhập khẩu Trung Quốc để chuẩn bị, cung cấp kết quả thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 tại doanh nghiệp.
info chống dịch
(TBTCO) - Nếu dịch bệnh tiếp tục lây nhiễm trong cộng đồng, Sở Y tế tham mưu UBND TP. Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội đối với khu vực có nguy cơ cao, khoanh vùng hợp lý.
Một góc bến Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
(TBTCVN) - Cắt giảm mạnh các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
đầu tư công
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương từ nay đến cuối năm 2020. Theo văn bản này, Bộ Tài chính đề nghị cắt giảm 70% kinh phí hội nghị, công tác từ nay đến hết năm 2020.
bộ tài chính
(TBTCO) - Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không để xảy ra những việc gây hậu quả và tác động tiêu cực do quan liêu trong quản lý, sự thiếu trách nhiệm, tắc trách trong quá trình thực hiện chức trách, xử lý nghiêm những vi phạm...
Chi ngân sách
(TBTCO) - Nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Hà Nội sẽ đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách, chống thất thu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính trong thực thi công vụ; giám sát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách nhà nước.
hải quan quảng ninh
(TBTCO) - Cục Hải quan Quảng Ninh vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị thuộc, trực thuộc tăng cường công tác quản lý phế liệu nhập khẩu, theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan.
KBNN
(TBTCO) - Quyền Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Tạ Anh Tuấn vừa ký Chỉ thị số 1618/CT-KBNN tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong thực thi công vụ (CT 1618) của ngành Kho bạc.