Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa siết tải trọng xe
siet xe qua tai
(TBTCO) - Số vụ xe vi phạm vượt tải trọng tại TP.Hồ Chí Minh đã giảm mạnh kể từ sau thời điểm thực hiện siết tải trọng xe (1/4/2014), trước các động thái từ kêu gọi đến quyết liệt của cơ quan chức năng.