Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa singgapore
khu cong nghiep
(TBTCO) - Tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của Singapore trong 11 tháng năm 2014 đạt 2,755 tỷ USD, đứng thứ 2 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.