Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sinh con đúng chính sách
phu nu dan toc
(TBTCO) - Phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ 2 triệu đồng/người từ tháng đầu sau sinh con.