Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa SJD
cau don
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho CtyCP Thủy điện Cần Đơn (mã Ck SJD) được niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HSX.
ck
(TBTCO) - CtyCP Pin Ăc quy miền Nam; CtyCP Thuỷ Điện Cần Đơn; CtyCP Vận tải Ngoại Thương thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
(TBTCO) - CtyCP Thủy điện Cần Đơn (SJD) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận đăng ký phát hành hơn 5,12 triệu cổ phiếu để hoán đổi, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
(TBTCO) - Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) của Công ty cổ phần Thủy điện Nà Lơi (NLC) và Công ty cổ phần thủy điện Ryninh II (RHC) đã thống nhất phương án sáp nhập vào Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn (SJD) bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu.