Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu
xăng dầu
(TBTCO) - Theo công bố của Bộ Tài chính ngày 24/8, số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu tính đến hết quý II/2017 (đến hết ngày 30/6/2017) là gần 3.976 tỷ đồng.
xăng dầu
(TBTCO) - Theo công bố của Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 31/12/2016, Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu còn dư 2.389,891 tỷ đồng.
xăng dầu
(TBTCO) - Theo công bố của Bộ Tài chính chiều 11/11/2016, số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu tính đến hết quý III/2016 là 2.175,134 tỷ đồng.
xăng dầu
(TBTCO) - Ngày 9/5, Bộ Tài chính đã công khai số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tính đến thời điểm hết quý I/2016, với số dư còn 3.787,147 tỷ đồng.
xăng dầu
(TBTCO) - Theo công bố của Bộ Tài chính ngày 7/8, số dư Quỹ BOG xăng dầu tính đến hết ngày 30/6/2015 là 1.794,4 tỷ đồng.
Quỹ Bình ổn giá còn dư gần 1.600 tỷ đồng
(TBTCO) - Theo công bố của Bộ Tài chính, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tính đến hết quý II/2014 ước khoảng 1.594,749 tỷ đồng.
xăng dầu
(TBTCO) - Số liệu này được Bộ Tài chính công bố chiều 8/1 về tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu trong quý IV và cả năm 2013.
quỹ bình ổn giá xăng dầu
(TBTCO) - Đây là số dư quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu tính đến hết 30/9/2013 được Bộ Tài chính công bố trưa 7/10.