Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Sở GDCK Indonesia
chung khoan ASEAN
(TBTCO) - Ngày 14/3/2015, Sở GDCK Indonesia (IDX) chủ trì tổ chức Hội thảo kết nối các Công ty chứng khoán (CTCK) khu vực ASEAN 2015 (ASEAN Broker Networking) tại Bali, Indonesia. Đại diện Sở GDCK Hà Nội, ông Nguyễn Anh Phong, Phó Tổng Giám đốc Sở đã tham dự sự kiện.