Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Sở Giáo dục- Đào tạo Hải Phòng
GD- ĐT Hải Phòng
(TBTCO) - Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Hải Phòng cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết 1.331 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó có 1.230 hồ sơ được tiếp nhận qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.