Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu
Lai Châu giải ngân vốn đầu tư
(TBTCO) - Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Lai Châu đã vươn lên đứng thứ 10 trong cả nước về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả này là sự đồng lòng cùng vào cuộc của các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.