Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sơ kết công tác đảng
Đảng bộ Bộ Tài chính
(TBTCO) - Toàn bộ các đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt Đảng, đồng thời quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
đảng ủy bộ tài chính
(TBTCO) - Đảng ủy Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính tích cực triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2016.
tặng bằng khen
(TBTCO) - Chiều 22/4, Đảng ủy Bộ Tài chính khai mạc Hội nghị sơ kết công tác Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2014 tại TP.Hòa Bình. Nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận… đã được các đại biểu thảo luận sôi nổi, với nhiều ý kiến thiết thực.