Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Sở NN&PTNT
Hà Nội
(TBTCO) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã kiểm tra 497 cơ sở, phát hiện 90 cơ sở vi phạm các lỗi về điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc hết hạn sử dụng, không có trong danh mục được phép sử dụng.
Hà Nội
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm, ngành Nông nghiệp Thủ đô đã có nhiều mặt chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng của ngành ước tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, tổng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 19.190 tỷ đồng, tăng 2,35% so với cùng kỳ.
Tưới tiêu
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt phương án đặt hàng duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội trên địa bàn thành phố năm 2018. Kinh phí đặt hàng là hơn 589,1 tỷ đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế giao Sở NN&PTNT năm 2018.
Nông dân ra đồng
(TBTCO) - Hơn 1.000 lượt nông dân tham dự chương trình và tập huấn về sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả, với tổng số lượng bao bì thu gom ước đạt 4-5 tấn. Hoạt động này là một phần cam kết “Bảo vệ an toàn cho con người” thuộc Chương trình Phát triển Bền vững của Syngenta toàn cầu.