Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Sở Tài chính
Thái Bình
(TBTCO) - Theo báo cáo của Sở Tài chính Thái Bình, các bệnh viện công lập trên địa bàn đã đảm bảo từ 70 - 78% kinh phí chi thường xuyên.
nguyen thanh phong
(TBTCO) - Năm 2017, dù được Trung ương giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) rất cao nhưng toàn ngành Tài chính TP. Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu tăng thu; quản lý chi chặt chẽ, tiết kiệm hiệu quả và đã hoàn thành nhiệm vụ NSNN năm 2017.
t
(TBTCO) - Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Nghị quyết về việc thu phí tham quan danh thắng Yên Tử nhằm giảm bớt gánh nặng ngân sách trong việc trùng tu tôn tạo danh thắng này.
Nợ xấu
(TBTCO) - Hà Nội sẽ xử lý nhanh, dứt điểm nợ xấu đảm bảo an toàn hệ thống, duy trì môi trường kinh doanh ổn định, an toàn cho các TCTD và Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thành phố; phấn đấu đến năm 2020 đưa tỷ lệ nợ xấu của các TCTD trên địa bàn xuống còn dưới 3%.
Anh hải
(TBTCO) - Để thực hiện dự toán và quản lý, điều hành ngân sách trên địa bàn năm 2018 , UBND Thành phố Hà Nội cần chú ý thực hiện tái cơ cấu thu đảm bảo bền vững, tái cơ cấu chi ngân sách theo hướng tiết kiệm triệt để chi thường xuyên để dành nguồn tăng chi đầu tư phát triển.
k
(TBTCO) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã đến chúc mừng và biểu dương các đơn vị khối tài chính (Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) về công tác thu ngân sách nhà nước 2017.
khoán chi
(TBTCO) - Sở Tài chính Bình Dương cho biết, thực hiện cơ chế khoán kinh phí đã tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị chủ động trong việc sử dụng biên chế và kinh phí hoạt động, nhờ đó, các cơ quan, đơn vị tiết kiệm được kinh phí để chi thu nhập tăng thêm cho người lao động.
k
(TBTCO) - Ngày 22/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Sở Tài chính Quảng Ninh để nắm tình hình kết quả thu, chi NSNN trên địa bàn; dự kiến phương án phân bổ NSĐP năm 2018; bổ sung, sửa đổi cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2018.
k
(TBTCO) - Ngày 20/11, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Văn bản số 8662/UBND chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành tăng cường điều hành ngân sách nhà nước thời gian cuối năm 2017.