Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sở tài chính
dự án đầu tư
(TBTCO) - Báo cáo của Sở Tài chính Ninh Bình cho biết, trong năm 2019, đơn vị đã thẩm tra và trình phê duyệt quyết toán 93 công trình, dự án. Qua thẩm tra, đơn vị đã cắt giảm 7,18 tỷ đồng do sai chế độ, khối lượng, định mức.
cơ quan thuế
(TBTCO) - Báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho thấy, năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 9.523 tỷ đồng, bằng 119% so với dự toán. Năm 2020, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách đạt 10.000 tỷ đồng, tăng 13,4% so với dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 6,8% so với năm 2019.
cục thuế yên bái
(TBTCO) - Báo cáo kết quả hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Yên Bái cho thấy, năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.500 tỷ đồng, bằng 158% so với dự toán, bằng 109% chỉ tiêu phấn đấu tỉnh giao, tăng 12% so với năm 2018 thực hiện.
Hải Phòng
(TBTCO) - Năm 2019, thu ngân sách tại Hải Phòng có nhiều thuận lợi khi nhận được sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, Bộ Tài chính trong việc xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, tính đến hết tháng 11 vừa qua, số thu tại Hải Phòng đã đạt và vượt dự toán được giao.
Tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều chính sách tạo thuận lợi cho DN
(TBTCVN) - Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 trong điều kiện có những thuận lợi từ kết quả tích cực trong năm 2018 nên những tháng đầu năm kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đà tăng trưởng, kết quả đạt được trên các lĩnh vực khá toàn diện.
NSNN
(TBTCO) - Năm 2019, thu NSNN trên địa bàn Hà Nội ước đạt 100,6% dự toán HĐND thành phố giao. Ngay từ đầu năm, thành phố đã xác định phấn đấu hoàn thành dự toán; các nguồn thu được quản lý đầy đủ và chặt chẽ; điều hành chi ngân sách bám sát dự toán.
doanh nghiep ngoai
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên toàn địa bàn 11 tháng ước thực hiện được 361.418 tỷ đồng, đạt 90,57% dự toán và tăng 8,72% (so với cùng kỳ năm 2018).
công trình xây dựng
(TBTCO) - Đến hết tháng 10/2019, tỉnh Yên Bái giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 2.240 tỷ đồng, bằng 55,3% kế hoạch. Sở Tài chính tỉnh Yên Bái cho rằng, vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công.
tự chủ
(TBTCO) - 18/21 bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã tự đảm bảo chi thường xuyên. Nhờ đó mà năm 2017, ngân sách giảm chi thường xuyên cho ngành y tế tỉnh, với số tiền là 57,6 tỷ đồng; năm 2018 giảm chi ngân sách 84,8 tỷ đồng.