Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sở tài chính
Thu ngân sách
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính Hà Nội, tổng thu ngân sách năm 2017 đạt 101,4% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Để thực hiện kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 3 năm 2018 - 2020, Thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh...
cơ quan hành chính
(TBTCO) - Báo cáo với Bộ Tài chính, Sở Tài chính Gia Lai cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh, thu nhập tăng thêm giữa các cơ quan hành chính nhà nước chưa phù hợp với nhiệm vụ thực hiện. Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ nhiều đơn vị còn mang tính hình thức.
KBQN
(TBTCO) - Báo cáo từ Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi cho thấy , đến thời điểm ngày 15/10/2017 còn nhiều dự án giải ngân đạt tỷ lệ thấp, dưới 50% kế hoạch vốn được giao.
Nam Định
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính tỉnh Nam Định, 10 tháng năm 2017, tỉnh Nam Định đã giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 là hơn 2.293 tỷ đồng, đạt 91% so với kế hoạch vốn giao.
tiết kiệm chi
(TBTCO) - Thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Kon Tum, tính từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tiết kiệm 41,5 tỷ đồng từ khoán chi quản lý hành chính của các đơn vị sử dụng ngân sách, tiết kiệm trong thực hiện cơ chế khoán chi, giao quyền tự chủ cho các cơ quan, tổ chức...
Kon Tum
(TBTCO) - Hiện nay, 100% các đơn vị được giao quyền tự chủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Nhờ thực hiện tự chủ, các đơn vị đã chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, sắp xếp bộ máy phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.
su dung dat
(TBTCO) - Tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2017, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh ước đạt 278.472 tỷ đồng, bằng 80,1% dự toán và tăng 11,1% (so với cùng kỳ năm 2016).
hà nam
(TBTCO) - Theo báo cáo từ Sở Tài chính tỉnh Hà Nam, 9 tháng đầu năm, thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh này ước đạt trên 4.538 tỷ đồng, tăng 36,1% (so với cùng kỳ 2016), đạt 94,3% dự toán trung ương giao và 90% dự toán địa phương giao.
Mất hóa đơn bán hàng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời Sở Tài chính Hà Nội về việc xử lý trong trường hợp mất hóa đơn bán tài sản nhà nước (TSNN) và bị mất sau đó tìm lại được.